MEDEDELING IVM COVID-19 (CORONA)

Op basis van de inmiddels geldende maatregelen tegen het Coronavirus zijn alle activiteiten van sportverenigingen tot minimaal 6 april stilgelegd.

Ook wij als bestuur nemen onze verantwoordelijkheid om er alles aan te doen en te ondersteunen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De gezondheid van onze leden en de gemeenschap is het belangrijkste waar we voor staan.

Daarom hebben we aanvullend op de sluiting tot 6 april de volgende 3 besluiten genomen:

  1. De paaseierenaktie die in de periode tot 6 april zou plaatsvinden gaat niet door.
    We willen onze leden en meehelpende familieleden niet blootstellen aan extra risico’s.
  2. Wij verwachten dat ook op 6 april de activiteiten nog niet geheel kunnen worden hervat.
    Daarom besloten de termijn van stilleggen van onze activiteiten vooralsnog te verlengen tot en met de meivakantie. Dus tot 9 mei.
    Mocht onverwacht een snel herstel van de situatie aan de orde zijn dan zullen we jullie direct informeren over de dan ontstane situatie.
  3. Ons 60-jarig jubileum en het Za(n)t feest, wat op 9 mei was gepland wordt verschoven naar het begin van het nieuwe seizoen.

Als gevolg van het niet doorgaan van de paaseierenactie hebben we 125kg aan chocolade paaseitjes.

Om tegemoet te komen in de gedane uitgaven en de vereniging (leden) daarmee te steunen, bieden we deze paaseitjes onze leden en hun familie aan voor € 6,00 per kilozak.

Als je hiervoor interesse hebt laat het dan aan ons weten via een mail aan bestuur@vcmontagnards.nl door opgave van het aantal kilozakken.

Dan zorgen wij dat deze bij de besteller worden bezorgd.

Wat we over hebben schenken we aan onze ouderen die in Maasduinen Staete zitten. Zij mogen nu geen of beperkt bezoek hebben van kinderen en kleinkinderen. Om ze in deze moeilijke tijd extra te steunen willen we hen laten genieten van deze lekkernij.

We realiseren ons als bestuur dat deze besluiten een behoorlijke impact hebben op onze leden/ouders en de vereniging in zijn geheel. Maar de huidige situatie en de heersende onzekerheid over het verdere verloop maken deze besluiten noodzakelijk, juist om nog verdere en grotere risico’s te vermijden.

Het bestuur hoopt dan ook op uw begrip hiervoor.

Wij wensen iedereen succes in deze zeer ongewone situatie en hou jezelf en elkaar gezond. Mocht je echter getroffen worden of zijn door het virus dan wensen we je snelle beterschap.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Voorzitter Volleybalvereniging VC Montagnards Bergen (L)
Henk Menting